fredag 11 februari 2011

Bra lösning på gång för Lidingö Hospice

Frågan om den fortsatta existsen för Lidingö Hospice, avsett för palliativ vård (vård i livets slutskede), har diskuterats länge. Oron är stor hos många lidingöbor att den uppskattade hospiceverksamheten ska läggas ned, beroende på konflikten mellan landstinget och kommunen om vem som ska finansiera verksamheten. Denna oro kommer till uttryck främst genom föreningen Lidingö Hospice Vänner. Man menar att Hospice används på fel sätt genom att patienter utan behov av palliativ vård har lagts in där. Enligt ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner ska landstingen svara för läkarinsatserna till invånarna medan kommunerna står för omvårdnaden. Landstinget har hittills menat att Lidingö inte har behov av ett eget hospice och därför inte velat bekosta verksamheten.

Samtliga politiska partier i Lidingö vill bevara Lidingö Hospice. En bra lösning är nu på gång. Den borgeliga alliansen med Folkpartiet som styr landstinget planerar nu att upphandla geriatrisk och palliativ vård. I samband med förberedelserna för detta utreds förutsättningarna för vårdval inom palliativ slutenvård. Det innebär att ledningen för Lidingö Hospice, d.v.s i dag Lidingö kommun, kan lägga ett anbud till landstinget för att bli upphandlad, alternativt auktoriserad, för palliativ vård. För att få detta kommer att krävas en bra kvalitet på verksamheten. Landstinget är noga med detta. Om kommunen får anbudet betalas kostnaderna av landstinget.

Detta är en utmärkt lösning på en infekterad fråga. Jag hoppas den snart blir verklighet.Det vill jag arbeta för

Inga kommentarer: