lördag 5 februari 2011

Behovet av en ny förståelse. ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet

En pensionerad diplomat, Göran Bäckstrand, en organisk kemist, Kåre Olsson, och en professor i humanekologi, Emin Tengström, samlas för reflexioner och eftersinnande samtal kring klimatfrågan. Detta redovisar de i boken Behovet av en ny förståelse (Blenda förlag).

Mycket har skrivits och sagts om klimathotet, allt från domedagsprofetior till förnekande av hotet. Denna skrift är sympatisk i sin lågmälda resonerande ton. Den skiljer ut sig i debatten i tre viktiga avseenden. För det första menar författarna att klimatfrågan är en del av ett mer omfattande globalt miljö-och naturresursproblem. För det andra anser de att människor måste ändra sina egna verklighetsbilder eller vad de kallar existensförståelse. För det tredje lyfter de fram de enskilda individerna som de viktigaste aktörerna i en nödvändig förändringsprocess.

Särskilt intressant är resonemanget om existensförståelse, även om det inte är helt lätt att ta till sig begreppet.

Jag anser att denna bok har mycket att tillföra diskussioner om vårt gemensamma ansvar för Jorden. Detta ansvar vilar både på politiken och på det civila samhället.

Inga kommentarer: