fredag 2 juli 2010

Prostatacancer är männens gissel

Mycket fokus riktas på den cancer som kan drabba kvinnor bl.a. i bröst och livmoder.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män. Nästan 10 000 drabbas årligen och 2 500 dör enligt en artikel i dagens DN. Sjukdomen går att upptäcka på ett tidigt stadium med ett blodprov, PSA-prov. En ny svensk studie visar att man kan rädda liv med regelbundna tester före 70 år. Detta är ingen nyhet för mig. Jag har känt till detta tidigare genom att uppmärksammas av kvinnor vars män drabbats av prostatacancer.

Därför har jag tagit upp detta i riksdagens frågestund med folkhälsomininster Maria Larsson och socialminister Göran Hägglund. De medger att detta är en viktig folkhälsofråga för män. Men några konkreta förslag om att införa dessa tester kom de inte med. Kanske de är beredda att agera mer aktivt nu när den nya svenska studien presenterats.

Jag kandiderar till Stockholms läns landsting i höstens val. Blir jag landstingsledamot kan detta bli en av mina viktigaste frågor att driva där.

Inga kommentarer: