torsdag 1 juli 2010

Dagen för kampen mot våld mot barn

I dag bär jag en vit tröja. Det med anledning av Rädda Barnen har utsett den 1 juli till dagen för att påminna om att barn i hela världen utsätts för aga och våld

Läs mer på http://www.raddabarnen.se/

Som ett led i kampanjen uppmanas alla att ha något vitt på sig.

Kampen mot barnaga är min hjärtefråga, som jag började driva när jag förra mandatperioden var ledamot i Europarådet. Med viss framgång. Fler medlemsländer i Europarådet och EU har nu infört förbud mot barnaga än när jag började. Men fortfarande är det alldeles för många föräldrar som slår sina barn "i uppfostringssyfte". Det får vi aldrig acceptera.

Jag är glad att Eva Stenstam hos Rädda Barnen tagit fram skriften "Aldrig våld" om den svenska lagen mot aga. Den finns nu översatt till åtta språk.

Inga kommentarer: