tisdag 20 juli 2010

Oron för storskalig vindkraft finns hos kvinnorna

I dagens Expressen läser jag en intressant artikel om vindkraft. Debattören
Elisabeth von Brömsen menar att för män skördas framgång genom att bygga störts och högst. Kvinnor över hela landet bildar nu nätverk mot den förstörelse av naturlandskapet som den storskaliga vindkraften innebär.

Jag har länge varit orolig för vindkraftens inverkan på miljön. Särskilt gäller det Gotland där det sker en jättesatsning på vindkratbyggen. Jag är övertygad om att det kommet att påverka det underbara gotländska naturlandskapet negativt och påverka turismen.

Folkpartiet är i princip positivt till vindkraften men med förbehåll. Hänsyn måste tas till natur-och kulturvärden. Kommunen kan få lägga in sitt veto mot att bygga större vindkraftsparker. Men eftersom det kan bli ekonomiskt lönsamt för kommunder och enskilda att ställa upp med mark är det tveksamt om man motsätter sig vindkraftsutbyggnad. För hushållen kan elpriserna gå upp eftersom ett omfattande stödsystem i form av elcertifikat behövs.

2 kommentarer:

Hemlige sa...

Men hur går det här ihop med att du som riksdagskvinna har varit med och beslutat om en massiv utbyggnad av Svensk vindkraft, samt att det skall bli mycket svårare att överklaga av nya vindkraftsprojekt? Eller är det som med kärnkraften, att vindkraft är bra men det skall inte buggas där jag bor?

Helena Bargholtz sa...

Hej!

Varför är du anonym? Jag svarar egentligen inte på anonyma inlägg.

Eftersom jag ingår i underlaget för alliansregeringen stöder jag regeringens linje.För att tillmötesgå centern om en gemensam energipolitik har man även beslutat om en kraftfull satsning på främst vindkraft men även andra förnybara energikällor. Men när frågan diskutertas i folkpartiets riksdagsgrupp vid olika tillfällen har jag uttryckt min stora skepsis mot vindkraften, särskilt den allt för stora utbyggnaden på Gotland.