torsdag 10 december 2009

Obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare

I Lidingö Tidning den 8 december beklagar sig Lars B över ouppfostrade hundar. Det är ett problem som kan bli skrämmande obehagligt.
I dag ska alla hundar vara ID-märkta. Detta bör, anser jag, kompletteras med ett krav på obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Löst springande hundar kan vara lika farliga som bilar och sprängningar, där försäkring är obligatorisk. Jag har föreslagit detta i en motion i riksdagen.
En person kan råka ut för att bli påhoppad och skadad av en hund vars ägare saknar såväl försäkring som tillgångar. Lägger polisen ner förundersökningen blir det ingen rättegång och personen kan inte få ersättning brottsoffermyndigheten. Man kan inte heller få ersättning från sitt eget försäkringsbolag då överfallsskyddet bara gäller överfall av människor. Därför behövs en ansvarsförsäkring för hundägare.

Inga kommentarer: