måndag 7 december 2009

Kjell Aleklett har rätt tror jag

På dagens DN Debatt DN.se/debatt skriver Kjell Aleklett, professor i fysik, en myket viktig artikel där han ifrågasätter skräcksenariet från FNs klimatpanel, IPCC som ligger till grund för den stora klimatkonferensen i Köpenhamn. Han ifrågasätter inte att utsläppen av växthusgaser påverkat vårt klimat, men han har en annan uppfattning om omfattningen av utsläppen fån kol och olja. Han anser dock att det nuvarande energisystemet är problematiskt och måste förändras.

Kjell Aleklett, som jag träffat i folkpartisammanhang, är en klok forskare, som jag litar på. Han har i andra sammanhang pekat på kärnkraftens möjligheter i ett förändrat energisystem.

1 kommentar:

rafaelospino sa...

Alldeles oavsett vad man tror i klimatfrågan finns det ingen ursäkt för att inte göra vad man kan, allrahelst som det sparar på naturresurser såväl som pengar!
Jag arbetar på ett litet miljöteknikföretag, Chemiclean, som bevisligen kan sänka energianvändningen i befintliga fastigheter med upp till 30% med mycket kort återbetalningstid, normalt mellan 4 och 10 månader. Detta innebär att åtgärden kan ge ett plus redan samma bokslutsår! Eftersom fastighetssektorn står för 40% av energianvändningen i Sverige skulle det således kunna gå att åstadkomma mycket på relativt kort tid. Situationen är liknande för Europa som helhet. Detta är en kunskap som på intet sätt är fördold; i en av Energimyndighetens egna publikationer efterlyser en av landets verkliga auktoriteter inom området, Akademiska Hus tekniske direktör "mer verkstad och mindre snack" och hävdar att det med relativt enkla medel går att halvera energianvändningen i en befintlig fastighet. Detta borde väcka enorm sensation, men uppenbarligen är det inga politiker som läser vad energimyndigheten producerar...
Även många bolag är väldigt kallsinniga, eftersom de ändå vältrar över kostnaden för energin på hyresgästerna. Om man vet att det går att sänka energianvändningen enkelt, billigt och miljövänligt och ändå väljer att avstå, kan det inte ses som annat än ren bekvämlighet...
Att våra politiker ändå framhärdar i att snacka glödlampor, standby-lägen och stadsjeepar beror nog mest på att de värsta energibovarna finns i kommunernas bestånd.
Det är nog så sorgligt att man hellre diskuterar nya passivhus, energiproduktion och forskning, det är betydligt "flashigare". Det är väldigt tydligt att man hellre vill ha rubriker än resultat!
Den mest hållbara energin är den som aldrig behöver produceras!