söndag 30 november 2008

NYA REGLER FÖR SMS-LÅN EN NÖDVÄNDIGHET

Sms-lånen i Sverige ökar lavinartat. I år räknar kronofogden med att få in 30 000 ärenden – en ökning med 10 000 ärenden på ett år – som gäller snabblån via mobiltelefon. Många av dessa låntagare har redan sedan tidigare betalningssvårigheter och är kända hos kronofogden.
I den stundande julklappshandeln har sms-lånen högsäsong. Många lån tas utan någon särskild eftertanke på konsekvenserna. En betalningsanmärkning kan få följder som de som tecknar lån kanske inte tänker på. Många hyresvärdar säger till exempel nej till bostadssökande med betalningsanmärkningar. Ett obetalt sms-lån kan därför ge allvarliga konsekvenser för ungdomar som är på väg att etablera sig på bostadsmarknaden.
Över 25 olika snabblåneföretag finns i Sverige i dag. Kreditreglerna är i allmänhet alldeles för låga. Ett företag införde härom veckan "striktare regler", vilket innebar att den som lånar pengar inte får ha mer än sex betalningsanmärkningar (!). Många bolag säger också att de inte gör kreditupplysningar och att det är ok att låna trots att låntagaren är restförd för andra skulder hos Kronofogden. De som lånar och inte kan betala är inte betjänta av att de kan fortsätta låna och bli mer och mer skuldsatta. Har man flera betalningsanmärkningar ska man enligt min åsikt inte få ta fler lån eftersom man uppenbarligen inte kan handskas med pengar och riskerar att hamna i en situation av livslång skuldsättning.
Regering och riksdag måste därför agera för att hindra att sms-lånen blir inkörsporten till en djup skuldfälla för många. Det räcker inte med informationsinsatser utan vi måste lagreglera förutsättningarna för sms-lånen. I första hand måste lånet föregås av en ordentlig kreditprövning på samma sätt som krävs när det gäller vanliga banklån. Kreditinstituten måste också tvingas att uppge för låntagaren vad lånet faktiskt kostar i effektiv ränta– det blir ju oftast hundratals procent. En skriftlig lånehandling borde också vara ett krav.
Allt detta skulle leda till att låntagaren får en tids betänketid och kanske inte så spontant och lättvindigt ger sig in i ett oförmånligt låneavtal. Arbetet med att få till stånd en lagstiftning om sms-lånen måste påskyndas inom justitiedepartementet så att vi hindrar att fler personer hamnar i skuldfällan!

Inga kommentarer: