torsdag 20 november 2008

Leve LOVen

I dag har riksdagen fattat beslut om att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV. Äntligen får kommuner och landsting konkurrenspröva kommunala och landstingsverksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård och boende till brukaren eller patienten. Valfrihetssystemet enligt LOV är ett alternativ till upphandling, alltså lagen om offentlig upphandling LOU.

Debatten om förslaget ägde rum i går kväll. Det var en av de bästa riksdagsdebatter jag varit med om. Båda sidor, alliansen (m c fp kd) mot oppositionen (s v mp), hade klara vässade argument för och emot. Oppositionen motsätter sig förslaget och vill i stort behålla det gamla vana offentliga monopolet. De menar att visst ska de äldre få välja men inte vem som ska få utföra vården.

Alliansens företrädare var på offensiven och framhöll att man måste våga prova nytt. Lagen säger att kommuner och landsting ska bestämma vilka kriterier som utförarna ska uppfylla. Om man uppfyller kraven får man bli utförare. Sedan är upp till varje omsorgsberättigad att välja vem som ska bistå med hemtjänst och var man vill ha sitt äldreboende.

Detta är egentligen så självklart att det är konstigt att denna frihetsreform för de äldre inte införts tidigare. Intresset bland landets kommuner för denna valfrihetsreform är stort. 181 av landet 290 kommuner har ansökt om pengar från det statliga utredningsanslaget på 280 mkr.
Reformen innebär inget tvång att välja.

Det är en reform, viktig också för kvinnor. Ofta starta kvinnor företag i denna bransch.
Den kommer att leda till fler äldre- och vårdboenden med olika prodfiler, t.ex religiösa eller etniska.

Man ska inte behöva förlora inflytande, delaktighet och självbestämmande bara för att man blir äldre.

Inga kommentarer: