fredag 6 december 2013

Vissla mot våld

Min partikamrat Rebecca Krus (FP) skriver i dagens Lidingö Tidning om den oro hon och många andra lidingöbor känner med anledning av den senaste tidens inbrott och  överfall  på Lidingö den senaste tiden. Själv drabbades hon av ett inbrottsförsök när hennes unga dotter var ensam hemma mitt på dagen. Och fem kvinnor har utsatts för överfall och sexuellt ofredande.

Vi måste skapa ett tryggt Lidingö igen skriver hon. Hon menar att vi politiker måste satsa på effektiva insatser. Dit hör ökad belysning på promenad- och cykelvägar och mörka innergårdar. Döljande buskage måste rensas bort för öppnare ytor. Mer resurser till närpolisen för att informera dig och dina grannar om hur ni kan hjälpas åt för att öka tryggheten i ert område. Hon efterlyser förslag från lidingöborna för vad som kan göras mer.(Rebecca.Krus@folkpartiet.se)

Mina förslag är följande.

Kommunen bör anordna fler trygghetsvandringar med kvinnor som pekar ut platser där de känner sig otrygga. Så kan kommunen göra insatser där för att öka säkerheten. För flera år sedan gjordes en sådan trygghetsvandring i Larsberg på  initiativ av Folkpartiet. Men det räcker inte. Fler områden måste granskas och det måste göras kontinuerligt.

I dag fick jag ett mail från en kvinna som berättade att hon och hennes kompisar känner sig rädda nu när de är utomhus. De vill anordna en jättedemonstration mot utomhusvåldet. Det är ett utmärkt förslag som verkligen bör uppmuntras. Jag är beredd att hjälpa till om de vill det.

Själv har jag numera en visselpipa i fickan när jag är utomhus. Känner jag mig  oro för att bli antastad kommer jag att blåsa i den. Förövare gillar inte oljud. Förhoppningsvis hör någon annan den också och kan komma till undsättning. Har jag misstagit mig får jag förklara mig. Säkert blir jag förstådd.Inga kommentarer: