tisdag 10 september 2013

Öka valfriheten i kyrkan


Vi i Lidingö församling är lyckligt lottade i och med att det finns tre kyrkor, Lidingö kyrka, Breviks kyrka och Bodals kyrka .

Det innebär att vi kyrkobesökare har möjlighet att varje söndag att välja vilken kyrka vi vill gå till just den dagen. Hur vi gör våra val är högst individuellt. Det kan gälla tidpunkten för gudstjänsten och vilken präst som predikar. Denna valfrihet är värdefull.

Vi i FiSk vill arbeta för ökad valfrihet i Svenska kyrkan. Vi vill att människor i allt högre grad ska kunna välja den församling man vill tillhöra. Du ska inte vara begränsad till den församling där du är kyrkobokförd. Detta tror vi skulle öka dynamiken och kvalitén på den kyrkliga verksamheten. Även om du flyttar från Lidingö borde du kunna få vara kvar i Lidingö församling, bidra ekonomiskt till verksamheten och ställa upp i kyrkliga val.

Det ska vara låga trösklar och högt i tak i Svenska kyrkan och en positiv attityd att tillmötesgå olika önskemål. Detta är viktigt när det gäller kyrkliga handlingar; dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Det är inte så ovanligt att det finns familjepräster som följer familjen i både glädje och sorg. De döper barnen, konfirmerar de unga, viger dem och begraver de gamla.  Men eftersom vi idag inte längre föds,  bildar familj och jobbar på samma ort i lika hög grad som förr är det av stor betydelse att det finns möjligheter att själv kunna påverka val av kyrka och präst. Detta är tyvärr med dagens kyrkliga system inte helt enkelt då en lokala kyrkoherden måste arvodera den präst som lånas in från en annan församling.. Detta kostar ju extra pengar. Men det är ändå så viktigt att kunna tillmötesgå människors individuella önskemål. Det skapar förtroende för kyrkan att människor att få känna  att man har en egen själasörjare. Vi kyrkligt engagerade måste gemensamt hitta en lösning på detta  menar vi i FiSK.

Vi  vill arbeta för ökad frihet inom Svenska kyrkan.
Ovanstående framförde jag i den hearing som Lidingö församling ordnade i söndags inför kyrkovalet den 15 september.
 

 

 

 

Inga kommentarer: