torsdag 15 november 2012

Nya vagnar till Lidingöbanan


Lidingöbanan får sju nya spårvagnar 2014. SL får också i uppdrag att utreda hur spårvagnarna och hållplatserna ska utformas när Spårväg City invigs 2018. Det beslutade trafiknämnden i landstinget den 13 november 2012. 

Lidingöbanan får sju nya spårvagnar inför att banan, som är under upprustning, återinvigs i december 2014. Vagnarna är av samma typ som tvärbanan – och ger bekväma och tillgänglighetsanpassade resor.

SL får i uppdrag att utreda hur spårvagnarna och hållplatserna ska utformas till dess att Spårväg City invigs i sin helhet 2018. Ambitionen är att vagnarna ska anpassas för kortare restider, högre tillgänglighet och lägre kostnader samt att hållplatserna blir billigare att bygga.

Vagnarna ska också anpassas till landstingets nya stomlinjestrategi, som riktar in sig på ett växande Stockholm och fler resenärer i kollektivtrafiken. SL ska därför ta höjd för att spårvagnar på sikt kan ersätta vissa stombusslinjer.  

Spårväg City trafikerar – i färdigt skick – sträckan mellan T-Centralen och Gåshaga brygga på Lidingö. Den nya spårvägen passerar den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden – och kopplas ihop med Lidingöbanan vid Ropsten. Linjen beräknas vara fullt utbyggd 2018.

Frågan om Lidingöbanans framtid har dragits i långbänk. Men  Folkpartiets och övriga borgerliga landstingspolitkers och kommunpolitikers kamp för att bevara det populära tåget ger nu resultat.

Det blir härligt att få åka med den nya spårvägen.
Inga kommentarer: