tisdag 23 oktober 2012

Otillräckling vård av KOL-patienter


I dag hade vi landstingsmöte. En av interpellationsdebatterna handlade om KOL, kronisk lungemfysem.

Jag gjorde detta inlägg

"Ordförande!
KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom, är en av vår tids stora folksjukdomar. Vi som har upplevt sjukdomen i på nära håll ser vilka plågor i form av andnöd, hosta och slem, sjukdomen kan föra  med sig.
Jag får intrycket av att interpellanten tycks utgå från att det bara är rökare som drabbas av denna svåra sjukdom. Men så är det inte.  Även de som slutat röka eller aldrig börjat kan drabbas.
KOL slår till nyckfullt. Den drabbar inte alla rökare. De dumma ungdomar som i dag börjar röka tycks utgå från att de inte kommer att drabbas.  Men ungefär hälften av dem kommer att drabbas när de blir äldre.
Så landstingets satsningar mot rökning är livsviktiga.
Varför vissa människor, rökare och icke rökare, drabbas är föremål för forskning.  Forskarna är svaren på spåret även om många komplicerade faktorer kan ligga bakom ett insjuknande.
Sannolikt beror sjukdomsutvecklingen på en samverkan av luftföroreningar , i form av  tobaksrök och andra föroreningar, och genetik  som leder till inflamation och infektion i luftvägarna. Troligen har rökare som inte insjuknar i KOL ett bättre immunförsvar mot de effekter tobaksröken orsakar.
Majoriteten av alla individer som drabbas av KOL har en relativt lindrig form men diagnosen ställs ofta alltför sent.  Många av dem med svårare former av KOL  saknar korrekt information.
Spirometri är en billig och enkel undersökningsmetod  av hur lungorna fungerar  som bör  finnas på alla vårdcentraler. Det är vi överens om.
Jag vill gå ett steg längre. Jag vill att tester  för eventuell KOL i ska erbjudas alla vid hälsoundersökningar på  vårdcentraler. Det är ju så enkelt och kan minska lidande och rädda liv".

Det blev en bra och konstruktiv debatt.

 


Inga kommentarer: