onsdag 17 oktober 2012

Kvinnliga forskares dag

I dag är det Ada Lovelace-dagen, en dag då kvinnor inom naturvetenskap lyfts fram. Dagen infördes 2009 och är i grunden en uppmaning att blogga eller skriva inlägg på internet om kvinnor i forskarvärlden. I Sverige märks dagen bland annat genom att svenska wikipediaskribenter samlas för att skriva artiklar om kvinnor inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörskap och matematik.

Dagen har fått sitt namn efter den brittiska matematikern Ada Lovelace, som levde under 1800-talet och som redan då anses ha konstruerat det första datorprogrammet i form av avancerade algoritmer till den nyuppfunna matematiska beräkningsapparaten: differensmaskinen.

En forskare som jag tänker på idag är min vän och partikamrat (FP) Suzanne Liljegren, som forskar om makt och inflytande i multikulturella styrelser i internationella miljöer. Nyligen föreläste hon om detta vid universitet i USA. Hennes forskning är knuten till Handelshögskolan och Uppsala universitet.

Utöver sin forskning ägnar sig Suzanne också åt  kommunalpolitik på Lidingö som vice ordförande i Lidingöhem. Suzanne är också engagerad i min sjukvårdspolitiska grupp.

Suzanne är ett bra exempel på att kvinnor kan.

Inga kommentarer: