onsdag 21 december 2011

Bättre tester för prostatacancer

Den 5 december skrev jag på min blogg om problemen med de långa väntetiderna för kvinnor som drabbats av bröstcancer. Det gjorde jag med anlhttp://www.blogger.com/img/blank.gifedning av en debatt vi just hade haft om detta på landstingsmötet.

Jag fick då en kommentar, tack för den, om att jag borde uppmärksamma mäns prostataproblem och att risken att drabbas av prostatacancer är t.o.m större än att drabbas av bröstcancer. Jag höll med,svarade honom att denna fråga är väl så viktig som bröstcancer och återgav mitt inlägg i landstinget om detta.

För mig som folkpartist och mycket engagerad i jämställdhetsfrågor är det så viktigt att mäns och kvinnors hälsoproblem behandlas jämlikt.

Därför blev jag glad i morse när läste en DN.Debatt artikel av Lars Joakim Lundquist biträdande landstingsråd i Stockholms läns landsting med ansvar för cancervården och Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi.

Läs här

Lars Joakim och jag samarbetar i landstingets akutsjukvårdsberedning, där han är ordförande (M) och jag vice ordförande (FP).

Artikeln berättar om den undersökning av ev. prostatacancer som kommer att erbjudas alla män mellan 50 och 69 år i Stockholms län och på Gotland. Syftet är att göra diagnosticeringen av prostatacancer säkrare så att Sverige kan gå vidare med ett nationellt screeningprogram. PSA-provet i dag är för osäkert. Med bättre testverktyg kommer man att kunna rädda många liv och bespara många ett onödigt lidande, framhåller artikelförfattarna.

Det låter lovande. Prostatacancer, liksom bröstcancer, drabbar inte bara män utan också deras anhöriga.

2 kommentarer:

Leif sa...

Jämställt säger du? Som man kallas man inte på EN enda hälsoundersökning under hela sin livstid. Kvinnor kallas på mammografi, cellprov etc.

Pratar vi bröstcancer och prostatacancer så får prostatacancer ca 6 % av resurserna som bröstcancer får, trots att det är vanligare och dödligare.


Flickor erbjuds gratis vaccin mot virus som ger livmoderhalscancer. Samam virus ger även pojkar cancer om än inte i lika hög usträckning. Pojkar har dock inte rätt till det, de pojkar som dör pga av det dör för att de har fel kön, dom offrar sjukvården.

Pojkar kan få sina könsorgan stympade av svensk sjukvård om föräldrarna vill. Flickor skyddas mot alla liknande former av övergrepp, oavsett om det är mer eller mindre omfattande. I den svenska sjukvården har tydligen inte pojkar samma rätt till sin kropp som flickor.

Jämställdt inom vården sa du?

Helena Bargholtz sa...

Hej Leif!
Tack för din kommentar.

Alla män som vill ska få göra PSA
tester. Så är det idag. Problemet med testerna är att de inte är tillförlitliga, d.v.s de kan visa på
ofarliga förändringar, som då skrämmer upp i onödan. Därför är det så viktigt att det forskas mer om prostatacancer så man får fram säkra metoder att fastställa förekomsten av farlig prostatacancer.