fredag 9 december 2011

Barnaga är ett folkhälsoproblem

När vi i landstingsfullmäktige häromdagen diskuterade folkhälsopolicy framhöll jag detta.

Det talas om att våld i nära relationer är ett hälsoproblem både för dem som drabbas direkt och för anhöriga, bland annat ur ett barnrättsperspektiv. Därför skall landstingets handlingsprogram för stöd till våldsutsatta kvinnor utvecklas till att omfatta allt våld i nära relationer i alla åldrar. Koppling till arbetet med barn som far illa och barns rättighet till information och stöd som närstående ska särskilt beaktas. Och detta ligger helt i linje med vad som nu diskuteras på riksnivå nämligen att se barn i dessa situationer som brottsoffer.

Kunskap om handlingsprogrammet ska spridas för att få fram lokala handlingsprogram och stärka tillämpningen.

Detta är viktigt med tanke på att antalet fall av barnaga och barnmisshandel ökar enligt oroande uppgifter från olika håll. Därför skulle jag önska att landstinget inom ramen för detta folkhälsomål drar i gång en informationskampanj som tydligt talar om för föräldrar att i Sverige uppfostrar vi inte våra barn genom att aga dem. Jag minns att när förbudet mot barnaga infördes 1979 var det många vuxna som tyckte det var ett helt befängt förbud. Men det har ju fått positiv effekt. Nu gäller det att denna består.

Sättet 1979 att sprida information om förbudet var mycket effektivt. En del av er kommer kanske ihåg att den stod på mjölkkartongerna. Så föräldrar fick informationen på frukostbordet. Jag skulle gärna se att landstinget drog i gång en sådan kampanj gärna tillsammans med Rädda Barnen som är mycket engagerad i kampen mot barnaga.
Ordförande. Jag ser fram emot att få följa utvecklingen och arbetet med folkhälsoplanen. Den innehåller alla viktiga områden. Särskilt tänker jag på hälsoperspektivet i samhällsplaneringen, hur man ska underlätta ett liv i balans och prioriterade insatser för god psykisk hälsa.

Ansvarig för folkhälsofrågor är Folkpartiets landstingsråd Birgitta Rydberg.

Inga kommentarer: