söndag 18 augusti 2013

Öppen och fördomsfri kyrka


Om en knapp månad, söndagen den 15 september är det val i Svenska Kyrkan; till Kyrkomötet, till Stiftsfullmäktige i Stockholm och till Kyrkofullmäktige i Lidingö församling.

 Kyrkans agerande påverkar samhället, inte minst det lokala samhället.  Kyrkobyggnaderna är vårt gemensamma arv och kyrkan förvaltar mycket av Sveriges kulturarv. Hur ska denna kraft användas på bästa sätt?  Det är en uppgift för de styrande på olika nivåer att ansvara för.

FiSK, Fria liberaler i Svenska kyrkan,  vill poängtera några liberala frågor.

Större valfrihet i kyrkan, som innebär att du ska ha möjlighet att vara medlem i den församling där du känner dig hemma, t ex i anslutning till din arbetsplats eller i en landsbygdsförsamling vid ditt sommarhus. Det innebär också att du ska ha möjlighet att välja den präst du vill ha vid dop, vigsel och begravning.

Vi vill också verka för att kyrkan ska ta socialt ansvar och stå upp för de utsatta i samhället. Kyrkan ska vara tillgänglig och finnas nära människor i svåra situationer. Den ska vara en tydlig röst för ett samhälle som värnar om de mänskliga rättigheterna.

FiSK vill att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge människor mening och hjälp i vardagen. Fler kyrkobesökare ska känna sig välkomna till en levande kyrka som balanserar tradition och förnyelse.

Musiken i kyrkan har ett stort egenvärde och lockar många besökare. De ska få möta ett rikt utbud.

Frivilligarbetet är viktigt och ska uppmuntras och utvecklas. De förtroendevalada har ett stort ansvar att sprida kyrkans budskap, inte minst bland barn och unga.

FiSK på Lidingö vill medverka till en ny större kyrka i Bodal då den nuvarande provisoriska kyrkan måste ersättas. Vi vill se en ny okonventionell kyrka som fullt ut utnyttjar det fantastiska läget.

 Nomineringsgruppen för FiSK som kandiderar i kyrkovalet är utöver mig själv               

Anna Poring, Östra Rudboda  

Hildegard Keijer, Herserud     

Anders Ulfvarson, Trolldalen

Helene Zethrin, Mosstorp

Birgit Hamvik, Gångsätra

Gunvor Weissenrieder, Rudboda

Jan Weissenrieder, Rudboda
Vi kampanjar fram till valet genom att dela ut FiSKS lokala valprogram med valsedlar i brevlådor och i Lidingö centrum. Är du medlem i Svenska kyrkan hoppas jag att du röstar i kyrkovalet!

 

 

 

Inga kommentarer: