lördag 15 juni 2013

Värna skärgårdstrafiken

För många stockholmare och turister är ett besök i skärgården ett givet sommarnöje – och självklart sker det med skärgårdsbåt. För alla de tusentals bofasta i skärgården, och för alla näringsidkare som driver sin verksamhet där, är en fungerande skärgårdstrafik helt avgörande för att vardagen ska fungera.
Utan en bra skärgårdstrafik får vi ingen levande skärgård. Därför är vi i Folkpartiet så oroade över de förändringar av trafikeringen som tycks vara på gång, i samband med den pågående skärgårdsupphandlingen.
Vi har inget emot en upphandling i sig, för att finna de som är bäst lämpade att köra skärgårdstrafik. Men vi har mycket emot det upplägg som upphandlingen har fått. Och innan upphandlingen kan avslutas har vi ett antal frågor som kräver svar.
Sjötrafiken i mellersta skärgården får inte krympas – den måste bibehållas, i minst nuvarande omfattning. Det är ett krav innan vi kan överväga att gå med på ett tilldelningsbeslut. Skärgårdsstiftelsens frågor kring trafikeringen till en rad bryggor måste också få ett ordentligt svar.
De små rederierna måste ha möjlighet att lägga anbud, eller bli underentrepenörer. Vi är oroliga över att den ojämna storleken på trafikområdena, med det stora mellersta området, annars leder till en privat monopollikande situation.
Folkpartiet slår också vakt om ångbåtarna som inte bara ska vara någon extra krusidull i Waxholmsbolagets utbud, som gör turer till Vaxholm och ligger stilla vid Strömkajen i timmar. Ångbåtarna ska gå i reguljär trafik, till exempelvis Grinda.
Vi i Folkpartiet kommer att fortsätta arbeta för en bra skärgårdstrafik – minst lika bra som i dag. Något annat nöjer vi oss inte med – och det ska inte skärgårdsborna eller stockholmarna heller göra.

Detta budskap har min partikamrat Mattias Reinholdsson och jag spritt när vi idag har gått i Lidingö Centrum. Folk uppskattade detta eftersom de oroats av skriverier i tidningarna om försämringar i skärgårdstrafiken. 
 Vi fick ett par bra synpunkter:
- Fler båtar från Gåshaga till stan under hela dagen och kvällen.
- Låt Sjövägen gå ända till Gåshaga.
- Fler turer mellan Larsberg och Nacka/stan, ofta är det fullt på båtarna.

Inga kommentarer: