torsdag 27 juni 2013

Jämlik vård kräver datakunskap


Dagens DN har en tänkvärd ledare "Jämlika betyder olika" med anledning av Patiensmaktsutredningen, som presenterades i går. Vad jag särskilt fäste mig vid var beskrivningen av samtalet till redaktionen från en äldre kvinnan  som oroade sig för sina vårdkontakter som ska ske via dator eller mobiltelefon.
http://www.dn.se/ledare/

.Jag förstår henne till fullo. Min man och jag, sjuttioplussare, är hyfsat uppdaterade när det gäller datorer. Vi ägnar mycket tid vid  våra datorer. Men nu ska vi fixa våra e-legitimationer för att kunna ta del av nätets vårdinformation. Det går inte så lätt och snabbt för oss. Det är inget kul att behöva be barnen om hjälp. Vi vill kunna själva.

Jämlik vård förutsätter kunskap, skrivs så klokt i ledaren. Men för många framför allt äldre, som inte har kunskapen eller ens datorer och mobiltelefoner måste det finnas hjälp. Stockholms läns landsting, där jag är ledamot, inför  nu  vårdcoacher. Dessa ska hjälpa sjuka att hitta rätt i vården och stötta dem på olika sätt. Jag tycker att dessa också borde kunna hjälpa människor att hitta rätt i vården på nätet.

"Ett eget rum på nätet" som Folkpartiet lanserat är utmärkt. Men vi måste också få hjälp att hitta nyckeln dit så vi kan komma in.

Inga kommentarer: