måndag 13 augusti 2012

Utveckla vårdgarantin


Mitt inlägg har publicertas i flera Mitti tidningar  under juli 2012

Tillgängligheten till vården måste förbättras. Vårdgarantin kom till i ett läge där vi såg alltför långa väntetider och  alltför dåligt tillgänglighet till vården. Vårdgarantin har varit ett betydelsefullt instrument för att öka fokus på tillgängligheten men den behöver nu utvecklas ytterligare. Det finns, enligt Socialstyrelsen, tecken på att människor med behov av regelbundna kontroller och rehabiliteringsinsatser får vänta för länge eftersom återbesök inte ingår i vårdgarantin.

Hela vårdprocessen för patienten bör ingå i vårdgarantin, d v s  också diagnostik, undersökningar, provtagningar och återbesök. Läkare och patient ska lägga upp en individuell plan vid första specialistbesöket, som ska ske inom 30 dagar. I vårdplanen ingår en prioritering av vårdbehovet och hur snabbt det måste gå för medicinskt bästa resultat. Kan sedan överenskommelsen inte hållas inom tidsgränsen, maximalt ytterligare 60 dagar, så ska patienten ha rätt att vända sig till valfri vårdgivare utifrån god information om alternativen. Om patienten har behov av rehabilitering bör den också knytas till vårdgarantin.

Inga kommentarer: