torsdag 14 april 2011

Äldre före i akutsjukvårdskön

När jag häromdagen träffade äldre anhöriga fick jag frågan varför äldre sjuka ska behöva ta omvägen via aktuten. Det kändes bra att kunna svara att så är det inte längre.

Tack vare att Veronica Vicente, ambulans- och forskningssjuksköterska,tagit initiativ till en samverkansmodell mellan ambulanssjukvården och Stockholmsgeriatriken kan amulanserna nu köra äldre patienter direkt till den specialiserade vården när de behöver den- och de slipper ta omvägen via akuten.

Varje patient får ett bättre omhändertagande och redan har under ett år 1.400 patienter i Stockholmslandstinget berörts. Denna modell sparar både lidande, tid och pengar.

För sitt kloka initiativ får Veronica Vicente utmärkelsen landstingets Gyllne Äpple.

Inga kommentarer: