torsdag 10 mars 2011

Kulturens kvinnor- kvinnornas kultur

I dagens DN Debatt skriver jämställdhetsministr Nyamko Sabuni och kulturminster Lena Adelsohn Liljeroth klokt om att kvinnor saknas på viktiga poster på kulturområdet.

Jag håller med dem. Något måste göras.

Kultur är inte bara en klassfråga utan i hög grad en könsfråga. På teatrar, konserter, konstmuseer och bibliotek dominerar kvinnor som konsumenter. Man brukar skämtsamt tala om ”kulturtanterna”, som bär upp kulturlivet och som ofta drar med sig männen.

Jämställdhet i kulturlivet är lika viktigt som jämställdhet i övriga samhällsområden. Mäns dominans i näringslivets topp har aktualiserats på senare tid. Det är dags nu att också uppmärksamma den manliga dominansen inom kulturområdet. Kulturområdet är inte något undantag när det gäller manlig dominans på de högre befattningarna. Däremot är en klar majoritet av dem som arbetar "lägre ner" i de kulturrelaterade yrkena kvinnor. Vi behöver fler kvinnliga chefer inom kulturen. När det finns övervägande manliga chefer inom kulturen går vi miste om kvinnlig påverkan av det kulturella innehållet och kvinnliga förebilder i kulturlivet. Det krävs förändringar för att bryta jämställdhetsproblemet.
Jag har därför på uppdrag av Liberala Kvinnors styrelse skrivit en rapport om kvinnor och kultur ”Kulturens kvinnor – kvinnornas kultur”.
Med rapporten som underlag vill jag väcka en rad diskussionsfrågor.
De gäller
1. Behövs särskilda kvinnomuseer för konst? Hur ska de i så fall organiseras? Fristående eller inom befintliga museer?
2. Vilken roll kan hembygdsmuseer spela för att främja kvinnors konsthantverk?
3. Hur sker konstinköpen i kommuner och landsting? Hur ser konstbeståndet ut beträffande fördelningen mellan inköp av kvinnliga respektive manliga konstnärer?
4. Bör en fond inrättas där dramatiker och filmare kan söka pengar för att skriva eller utveckla manusidéer med intressanta kvinnliga huvud-och biroller.
5. Bör en fond inrättas där kvinnliga tonsättare kan söka pengar för att få möjlighet att komponera?
Dessa frågor hoppas jag bli belysta genom samråd bland liberala kvinnor och män runt om i landet.

Inga kommentarer: