fredag 4 mars 2011

Bättre lagstiftning mot sexbrott

Jag har ägnat de senaste dagarna åt att gå igenom Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) I går ledde jag ett seminarium om detta som Liberala Kvinnor ordnat i riksdagen.

Jag framhöll att jag delar utredarens förslag vad gäller att våldtäktsbestämmelsen utvidgas, att ett nytt och samtyckesbaserat brott, sexuellt övergrepp införs och att bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas.

Men jag har en invändning. Utredaren vill byta ut begreppet samtycke mot begreppet tillåtelse. Jag anser att begreppet samtycke är så inarbetad i den allmänna debatten om sexualbrotten att det kan ge intryck av att man nu vill ändra innebörden av begreppet . Så är ju inte fallet som jag uppfattat det. För att undvika att skapa förvirring bör begreppet samtycke därför vara kvar.

Utredaren fick i uppdrag enligt direktiven att särskilt fokusera på straffbestämmelser som ger barn ett särskilt skydd mot sexualbrott och hur tillämpningen av dessa bestämmelser fallit ut.

Ett besvärligt problem i detta sammanhang är den gråzon som gäller barn mellan 15 och 18 års ålder. Vid 15 års ålder är man "sexuellt myndig" medan myndighetsåldern i övrigt är 18 år. Vilken betydelse har ett samtycke av en ung kvinna i gråzonsåldern? När det gäller barn under 15 är ett samtycke aldrig giltigt, eftersom det är olagligt med sexuella handlingar med barn.
Men detta är tillåtet med barn över 15. Spelar då ett eventuellt samtycke någon roll? Jag har inte kunna finna att utredaren uppmärksammat detta problem.

Det är under alla förhållanden mycket viktigt att de som utför sexuella handlingar med ungdomar klart förvissar sig om att ungdomen är över 15 år. Upprörande våldtäktsfall i Jordbro och Malmö visar att förövarna kommit alldeles för lätt undan när domstolarna dömt till våldsoffrens nackdelar på grund av oklarheter om deras uppgivna ålder. Större ansvar måste läggas på männen att visa att de förvissat sig om att barnen uppnått 15 års ålder.

Barn som utsatts för sexuella övergrepp ska aldrig behöva möta förövarna i rätten. Därför bör särskilda barnrum finnas i varje domstol där de kan förhöras under lugna och trygga förhållanden

Inga kommentarer: