söndag 24 oktober 2010

Sveriges ansvar för rätten till abort

Den 24 oktober infaller den årliga FN dagen. Men redan i fredags uppmärksammades den av FN familjen dvs. alla de organisationer som hör till FN förbundet. Det gör också UNIFEM, FNs kvinnofond där jag ingår i styrelsen.

På Centralen, mitt i smiten där många resenärer passerar, fanns ett Speaking Corner med en talarstafett. Temat gällde FNs åtta milleniemål. Jag talade om mål nr fem som syftar till att minska mödradödligheten med trefjärdedelar. Det är det mål som har sämst utsikter att uppfyllas. 350 000 kvinnor beräknas dö årligen på grund av graviditet eller förlossning. Mödradödligheten och dödligheten till följd av osäkra aborter är ledande bland dödsorskerna för kvinnor i fattiga länder. Kvinnors hälsa och rättigheter måste därför prioriteras.

Jag påminde om att Sverige 1975 införde dagens abortlag. Med den erfarenhet vi förvärvat har vi ett ansvar för att prioritera kampen för fri abort i resten av världen.

Inga kommentarer: