fredag 15 oktober 2010

Många vill jobba för den liberala feminismen.

Intresset för att vara med i styrelsen för Liberala Kvinnor är brännhett. Som sammankallande i valberedningen inför landsmötet har jag fått nästan 100 mail med 64 olika nomineringar. Kul att så många vill jobba för den liberala feminismen. Nu har valberedningen ett tufft men spännande arbete med att ta fram de kandidater som ska föreslås ombuden vid landsmötet i Uppsala den 20 - 21 november.

Ny ordförande ska också väljas efter Birgitta Ohlsson som avgår då hon nu är EU minister.

Inga kommentarer: