söndag 25 april 2010

FNs arbete i Afrika väcker frågor

Hemkommen i fredags från en urintressant studieresa till Kongo, Rwanda och Kenya. Jag var tillammans med en grupp riksdagsledamöter från övriga partier inbjuden av Svenska FNförbundet för att på plats få veta mera om FNs arbete där. Besöket i Nairobi blev en "bonus" p g a flygstoppet. Ambitiösa riksdagsledamöter som jag, Annelie Enochson (kd), Carina Hägg (s) och Gunilla Wahlén (v) såg till att utnyttja den extra veckan till ytterligare besök med anknytning till FNs verksamhet och på fältet, d vs i två av de stora slumområdena. Gruppen hade värdefull förstärkning med Linda Nordin Thorslund och Berith Granath från FN förbundet

Som svenska riksdagsledamöter blev vi väldigt väl bemötta och fick höra många lovord om de stora och viktiga insatser Sverige gör, framför allt i Kenya. Det kändes mycket positivt. Men vi kunde inte låta bli att fundera över den stora FN admininstationen. Gör man maximal nytta för de svenska skattebetalarnas pengar? Många av våra frågor tog upp detta och vi ville veta mer om hur uppföljning och utvärdering av verksamheterna görs. Vi fick försäkringar om att man noga följer upp och redovisar projekten. Ett nytt koncept tas fram "UN As One" för en bättre samordning av alla aktiviteter.

Omdiskuterad är FNs militära närvaro MONUC i Kongo. De blå hjälmarnas insatser kritiseras samtidigt som de flesta säkert anser att någon form av fredsbevarande insatser behövs. Men hur de skall ugtformas är man inte överens om.

Inga kommentarer: