måndag 15 september 2008

Märkligt historiskt kvinnoöde

Den kinesisk-amerikanska författarinnan Anchee Min har skrivit två böcker om den manchuriska kejsarinnan Orkidé. Hon var en konkubin, som mutade sig in i den kejserliga sängkammaren och födde en arvinge. I Den sista Kejsarinnan (W & W) skildras hur hon under senare delen av 1800-talet därigenom blev Kinas änkekejsarinna och mest hatade kvinna med ett enormt inflytande. Landet utsattes för stora politiska och ekonomiska prövningar, konflikter med all världens länder och hon motarbetades av många i sin omgivning. Anchee Min ger en bild av denna märkliga kvinna, som hade styrka, sårbarhet och moderlighet. Hon var inte alls så hård och okänslig som historien tidigare velat göra gällande. Vilken betydelse hon egentligen hade under denna dramatiska tid i Kina är svårt att avgöra genom boken. Men genom henne skedde en övergång till det nya Kina. Efter hennes död började det gamla Kina falla samman och marken bereddes för Mao.

Att läsa romaner med historisk anknytning är ofta givande genom de kunskaper man får på ett lättsmält sätt. Men kan man lita på denna boks historiska sanningshalt? Förhoppningsvis, för enligt uppgift har författarinnan gjort noggranna efterforskningar om detta märkliga kvinnoöde liksom om tidens kinesiska kultur.

Jag med knapphändiga kunskaper om Kina historia under 1800-talet har blivit fascinerad och läst boken om en stark politisk kvinna med behållning.

Inga kommentarer: