lördag 22 mars 2008

Förtjänar Kina OS?

Det är nu bara ett par månader kvar till sommarolympiaden i Kina.
Jag är mycket bekymrad över detta. Och många med mig. Otaliga är de skrämmande vittnesmålen om hur den kinesiska regimen kränker demokratin och mänskliga rättigheter. Nu senast har vi sett detta i Tibet.

Idrott och sport engagerar mängder av människor; i långt högre utsträckning än politik. Därför är det viktigt att de demokratiska principer som är grundläggande i ett gott samhälle också genomsyrar idrotten. Så är tyvärr inte alltid fallet. Det är därför upprörande om den internationella olympiska kommittén anser att sport är viktigare än mänskliga rättigheter; att medan olympiska kommittén svarar för sporten, får andra svara för mänskliga rättigheter. Uttalanden från kommittén antyder att så kan vara fallet. Det måste slås fast internationellt att idrott och politik hör ihop. Uppenbarligen har man bortsett från detta när Kina fick OS trots landets flagranta brott mot mänskliga rättigheter.

Inför beslutet av internationella olympiska kommitténs beslut om vem som skulle få arrangera sommar OS 2008 opponerade sig folkpartiet, tyvärr förgäves, mot förslaget att erbjuda Kina spelen. När nu Kina ändå får spelen måste den svenska regeringen verka kraftfullt för att påverka den kinesiska regimen i demokratisk riktning. Det handlar om att upphöra med förföljelsen av regimkritiker och oliktänkanden som Falun Gong anhängare och kristna grupper. Det handlar också om att inhemsk och utländsk media ska kunna arbeta fritt i samband med spelen.

Men med all säkerhet kommer den kinesiska regimen att vilja slå blå dunster för att få andra länder att tro att man nu är en regim som fullt ut agerar demokratiskt och respekterar mänskliga rättigheter. Många länder kommer nog att undvika besvärliga frågor om detta i missriktad hövlighet mot värdlandet. Det finns ju också ekonomiska handelsintressen för länderna att bevaka. Denna missriktade hövlighet får absolut inte bli den svenska regeringens linje.

Under OS 2004 visade Kina att man är en nation att räkna med också inom sport och idrott. Utvecklingen det närmaste året fram till olympiaden kommer att bli av väsentlig betydelse för Kinas relationer till omvärlden. Det är osäkert vilken riktning utvecklingen tar. OS som Kina så gärna vill ha, är tyvärr ingen garanti för att kinesiska ledare kommer att visa förnuft när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Förhoppningarna att regimen inte skulle våga riskera spelen, t.ex. genom ett militärt ingripande mot Taiwan, kan mycket väl visa sig vara naiva.

Visserligen har kinesisk politik under den senaste tiden kännetecknats av en formellt mer öppen stil. Men den hårda linjen består mot Taiwan och Hongkong liksom förföljelserna mot otillåtna grupper som Falun Gong och kristna grupper. Den senaste tidens skrämmande händelser i Burma visar också Kinas bristande vilja att utöva påtryckningar för att stoppa den burmesiska militärjuntans brutala aktioner mot människorättsaktivister och regimkritiker. Inget har hittills visat att den kinesiska regimen i realiteten vill verka för demokrati och mänskliga rättigheter. Omvärlden har blivit lurad i tron på att OS skulle påverka Kina i positiv riktning. Därför anser jag att Kina inte förtjänar OS.

Inga kommentarer: