torsdag 27 mars 2008

Bygg ett nytt Tor nära Lidingö Centrum!

Äldre är en mångfacetterad grupp. Därför behöver vi en äldreomsorg som ger möjligheter till en mångfald av innehåll, utförande och ägande. Det är den äldres vilja och behov som ska ligga i fokus.

Den psykiska ohälsan bland äldre är ett allt större problem som i mångt och mycket beror på att innehållet i äldreomsorgen gått från omsorg till vård. Det sociala innehållet har försvunnit från många äldres liv.

För närvarande står drygt 500 personer i seniorboendekön. Av dessa önskar 97 % endast boende på Tor. Det visar med all tydlighet att det är just det centrala läget som eftertraktas tillsammans med gemenskap med andra äldre. Låt oss då göra något åt detta! Vi är övertygade om att markfrågan kan lösas om viljan finns, liksom övriga frågor kopplade till ett nytt byggprojekt. Jag är väl medveten om att dessa frågor tar tid, men just därför är det angeläget att man startar processen nu för att få fram ett nytt Tor nära Centrum!

Inga kommentarer: