söndag 2 februari 2014

Vårdlotsar behövs visst!Nyligen skrev Folkpartiets vårdgrupp en insändare i Lidingö Tidning om behovet av vårdlotsar för multisjuka personer. Den finns på min blogg den 14 december 2013.
Vår insändare bemöttes av Anita Levander- Dahrné i Lidingö Tidning
Så här svarar jag tillsammans med Suzanne Liljegren  på hennes inlägg.


Vi delar inte din uppfattning att vårdlotsar inte behövs då hjälpen till multisjuka och deras anhöriga fungera bra idag.


Låt oss nämna ett exempel där det behövs. Vi har en jättebra neonatal vård i Sverige och många för tidigt födda barn kan räddas. Men föräldrarna ställs inför en rad problem när man ska ta hand om sitt lilla sköra barn. Plötsligt måste de ta kontakter på massor av olika ställen för att få livsviktiga insatser för barnet. Då behövs någon som kan systemet, som vet vad som behövs och kan samordna alla insatser. Föräldrarna behöver en vårdlots, som är familjens kontaktperson i vården. Vårdlotsen ska fungera som spindeln i nätet vi de vård- och habiliteringskontakter som familjen behöver för sitt barn. Föräldrarna ska kunna kontakta sin personliga vårdlots när helst de behöver.


Så fungerar det tyvärr i allmänhet inte idag.

Inga kommentarer: