torsdag 20 december 2012

Julavslutning i kyrkan - modell Futuraskolan

Nyligen skrev jag både i min blogg och på www.lidingosidan om varför jag tycker man kan ha julavslutningar i kyrkan. Mitt inlägg på lidingösidan ledde till ett par negativa kommentarer.

Även om ingen direkt uttryckte det så fick jag intryck av att de anser att man bör förbjuda skolavslutningar i kyrkan.

Det är upp till rektorn att bestämma var skolavslutningar ska äga rum. Det är naturligt att hen gör det i samråd med lärare, elever och föräldrar.

I dag var jag på två skolavslutningar i Breviks kyrka, där Futuraskolan hade sin avslutning. Det blev så fint med en salig blandning av afrikansk, engelsk och svensk musik. Skolans musiklärare har afrikansk bakgrund. Så elever spelade på trummor, med tomburkar och dansade stöveldans. Detta varvades med engelska julsånger och några svenska julpsalmer. Att ge elever kulturupplevelser ska naturligtvis inte begränsas till den svenska kulturen.

Det gick inte att ta miste på hur mycket elever, föräldrar, syskon och vi andra gladdes.

Inga kommentarer: