onsdag 14 september 2011

Prostatacancer, Ship to Gaza och barnmisshandel

I gårdagens landstingsmöte blev interpellationsdebatten en diversehandel för min del. Jag gillar ju att debattera och valde därför ut tre av interpellationerna för mina inlägg. Det är alltid företrädare för oppositionen, v.v .s vänstern, miljöpartiet och socialdemokraterna som ställer interpellationer, alltså frågor till berörda landstingsråd. Alla ledamöter får göra inlägg.

När det gällde frågan om PSA tester för män för att ta reda på ev.prostatacancer är problemet att dessa tester än så länge inte är tillförlitliga. Därför efterlyste jag med forskning som kan stödjas genom att vi alla köper och bär det blåa bandet.

Interpellationen om ekonomiskt stöd från landstinget till Ship to Gaza väcktes i våras före den misslyckade aktionen. Men frågan är principiellt intressant. Landsting och kommuner får ge bidrag i humanitärt syfte , t.ex. utrustning som inte längre används. Ansvarigt landstingsråd Torbjörn Rosdahl menade att det var bättre att lämna bidrag via SIDA. Jag delade hans uppfattning och betonade vikten av att veta att hjälpen når fram till dem som behöver den. OM sedan SIDA ger bidraget vidare till organisationen Ship to Gaza är det ok.

Mitt tredje inlägg gällde frågan om anmälningsskyldigheten för landstingets personal till kommunernas socialtjänst vid misstänkta fall av barnmisshandel. Sådan anmälningsskyldighet föreligger enligt lag. Men tyvärr drar sig personalen ofta för att anmäla. Jag betonade i mitt inlägg vikten av att när en anmälan gjorts till socialtjänsten anmälaren också följer upp att ärendet leder till åtgärd. Viktigt är också att föräldrar får lära sig att man kan uppfostra barn utan att aga dem.

Inga kommentarer: